TEXTS - 2003:II

 
www.omkonst.com anmäler:

NÄRVARON AV ETT TEMPERAMENT

Carl-Fredrik Ekström på Gallerie Aronowitsch 8/2 - 5/3 2003
Text: Susanna Slöör

Lekfulla former och linjer tar plats på dukarnas vita ytor. Carl-Fredrik Ekström återskapar ett tecknade med färg som påminner om barnets. Man lockas till att se humorfyllda huvudfotingar och andra fantasifigurer.

Carl-Fredrik Ekström improviserar förutsättningslöst utan förlagor eller ett tänkt innehåll. För att kunna göra det på ett meningsfullt sätt krävs det att man i förväg gör vissa tydliga val. Ju mer man reducerar dessa ingående element, som valen av färger och former samt egna uppställda regler, desto bättre blir oftast resultatet. Det lyckas konstnären väl med.

Han utgår från den vita ytan och arbetar med några grundläggande formrörelser som återkommer och varieras. I de verk som visas på utställningen är det den båg- och cirkelformande linjeföringen som spelar huvudrollen. Konstnären arbetar flyhänt och tecknar ofta med färgen direkt ur tuben, utan att ge avkall på ett finstämt färgval. Han väljer akrylfärgen som torkar snabbt och därför underlättar den här typen av utförande.

Resultatet är djupt beroende av konstnärens känsla, lyhördhet och sekundsnabba reaktionsförmåga. Det måste finnas en absolut närvaro och samförstånd mellan öga och hand då linjen skapas. En tvekan eller omtagning skulle skada rytmen och uttrycket. Detta är ett måleri som kräver att man kan sluta vid exakt rätt ögonblick. Carl-Fredrik Ekström döljer inte att det är en svår och koncentrationskrävande process. Det finns övermålade men synliga spår av tidigare försök i flera av målningarna. Den öppna redovisningen tillför en viktig dimension, närvaron av ett temperament.

Stockholm 2003-02-10 © Susanna Slöör