TEXTS - 2008

 
www.omkonst.com:
Synen väcker sinnenas avund
Carl-Fredrik Ekström, Galerie Aronowitsch, Stockholm, 25/10 – 20/11 2008
Text: Susanna Slöör


Att synen väcker de övriga sinnenas avund är en tanke som tillskrivs Leonardo da Vinci. När vi ser så vaknar även känselns lagrade erfarenheter till liv – eller vårt spatiala och taktila medvetande. Vi är beroende av dessa sammansatta sinnesförnimmelser för att förstå vår omvärld. Det vet dagens kognitionsforskare. Och de visuellt arbetande konstnärerna har åtminstone instinktivt vetat det sedan urminnes tider.
En bildmakare som Carl-Fredrik Ekström arbetar helt uppenbart med känselns och synens gemensamma upplevelser i sitt måleri. Men här är det ofta känseln som verkar väcka synens avund. Gesten och den smeksamma rörelsen transponeras till koncentrerade, eruptiva färghändelser mot vita ytor.
Den värld som Carl-Fredrik Ekström systematiskt inringar undersöks som tidigare genom smärre förskjutningar. Linjens lite mer trasiga knyck har på den här utställningen något fått ge vika för större öar eller anhopningar av former. De fungerar som spår eller tidsmässiga ”frottage” av taktila upplevelser under rörelse. Men naturligtvis översatta till en fast och stilla form - en synens smekande anakronismer.
Kanske har även bytet av underlag från duk till tunna plåtar bidragit till att ympa in ny energi i måleriet. Omtagen kan göras mer hårdhänt och distinkt och ljuset på de vita ytorna bryts annorlunda, vilket ger en torrare klang. Även den blir fysiskt påtaglig och väcker känselns fantomer till liv.

Stockholm 2008-10-30 © Susanna Slöör

Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöbergstipendium 2008

Juryns motivering:

Carl-Fredrik Ekström, Stockholm, född 1967, utmanar med en rytmisk lätt abstraktion dukens vita yta.
Måleriet har sitt eget värde, söker inte avbilden men förefaller ändå att växa och knoppas som om det var natur.
Ekström är en målare som är suverän i ateljén med sina material och uttrycksmedel samtidigt som ett umgänge med naturen tar sig in i måleriet och mättar det med betydelser.

Sin ungdom till trots har han i många år låtit måleriet förändras på sina egna villkor utan att låta sig 
påverkas av skiftande modeströmningar. Kontakten med naturen ger motståndskraft.
Allt talar för att Långviksskär kan bli en utmärkt miljö för detta konstnärsskap.

I juryn har deltagit: Olle Granath, Bo Grandien, Agneta Pleijel, Göran A Sjöberg och Berndt Festin